Thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

            THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN

Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty. Vậy công ty cổ phần có được thay đổi vốn Điều lệ hay không? Câu trả lời của chúng tôi là có. Vậy công ty được thay đổi vốn Điều lệ trong những trường hợp nào? Thông qua bài viết dưới đây chúng tôi xin giải đáp những thắc mắc của các bạn liên quan đến vấn đề này.

thanh-lap-cong-ty-hop-doanh

1. Các trường hợp thay đổi vốn Điều lệ của công ty cổ phần:

Công ty cổ phần được thay đổi vốn Điều lệ trong những trường hợp sau đây:

– Trường hợp 1: Có một thành viên hoặc tất cả cổ đông công ty đồng ý góp thêm vốn để tăng vốn Điều lệ của công ty;

– Trường hợp 2: Công ty tiến hành phát hành cổ phần các loại để huy động vốn;

– Trường hợp 3: Công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

– Trường hợp 4: Công ty mua lại cổ phần đã phát hành theo quyết định của công ty hoặc theo yêu cầu của cổ đông.

– Trường hợp 5: Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định (Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn).

2. Những lưu ý thay đổi vốn Điều lệ công ty cổ phần:

– Trong 10 ngày kể từ ngày có quyết định tăng vốn, công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn Điều lệ;

– Trường hợp công ty cổ phần phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần thì thực hiện theo trình tự, thủ tục tương ứng chào bán cổ phần. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày , kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần.

– Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua.

– Cổ phần được mua lại cổ phần đã phát hành theo quyết định của công ty hoặc theo yêu cầu của cổ đông được coi là cổ phần chưa bán. Công ty phải làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần được công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phần, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

3. Liên hệ luật sư tư vấn:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT VIETCESS

Phụ trách: Luật sư Hà Khuyên – Điện thoại: 0962.562.805| 0962.171.398

Email liên hệ tư vấn và yêu cầu dịch vụ:  luatvietcess@gmail.com

Rất hân hạnh được phục vụ Quý đối tác – khách hàng !