Đã có nghị định quy định điều kiện kinh doanh các ngành nghề

ĐÃ CÓ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CÁC NGÀNH NGHỀ

Đúng như công bố, Chính phủ vừa ban hành hàng loạt các Nghị định quy định điều kiện kinh doanh trong các ngành, nghề, lĩnh vực.

dscn8151

Sau đây, Luật VIETCESS cập nhật các Nghị định quy định chi tiết điều kiện kinh doanh các ngành, nghề thuộc các nhóm lĩnh vực sau:

 1. Nghị định 19/2016/NĐ-CPvề kinh doanh khí
 2. Nghị định 58/2016/NĐ-CPquy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
 3. Nghị định 60/2016/NĐ-CPquy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 4. Nghị định 62/2016/NĐ-CPquy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
 5. Nghị định 63/2016/NĐ-CPquy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
 6. Nghị định 64/2016/NĐ-CPsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
 7. Nghị định 65/2016/NĐ-CPquy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe
 8. Nghị định 66/2016/NĐ-CPquy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.
 9. Nghị định 36/2016/NĐ-CPVề quản lý trang thiết bị y tế
 10. Nghị định 69/2016/NĐ-CPvề điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
 11. Nghị định 70/2016/NĐ-CPVề điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải
 12. Nghị định 68/2016/NĐ-CPquy định điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế; các trường hợp tạm dừng hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế.
 13. Nghị định 67/2016/NĐ-CPquy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế
 14. Nghị định 72/2016/NĐ-CPVề hoạt động nhiếp ảnh
 15. Nghị định 73/2016/NĐ-CPvề kinh doanh bảo hiểm
 16. Nghị định 75/2016/NĐ-CPQuy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV
 17. Nghị định 81/2016/NĐ-CPvề kinh doanh dịch vụ viễn thông
 18. Nghị định 89/2016/NĐ-CPvề hoạt động ngoại hối
 19. Nghị định 86/2016/NĐ-CPquy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán
 20. Nghị định 77/2016/NĐ-CPsửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
 21. Nghị định 61/2016/NĐ-CPquy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh
 22. Nghị định 90/2016/NĐ-CPquy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
 23. Nghị định 84/2016/NĐ-CPvề tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.
 24. Nghị định 79/2016/NĐ-CPquy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.
 25. Nghị định 78/2016/NĐ-CPQuy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 26. Nghị định 87/2016/NĐ-CPQuy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
 27. Nghị định 91/2016/NĐ-CPVề quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
 28. Nghị định 92/2016/NĐ-CPQuy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng
 29. Nghị định 93/2016/NĐ-CPQuy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm
 30. Nghị định 118/2016/NĐ-CPsửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2008/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người
 31. Nghị định 98/2016/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
 32. Nghị định 102/2016/NĐ-CPQuy định điều kiện kinh doanh thuốc.

(Nguồn: Công ty Tư vấn Luật VIETCESS)