Cấp lại đăng ký doanh nghiệp

  • GCN Dang-Ky-Doanh-Nghiep

    Dịch vụ cấp lại giấy phép đăng ký doanh nghiệp

    DỊCH VỤ CẤP LẠI GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, việc thất lạc giấy phép đăng ký kinh doanh thường xuyên xảy ra, điều này ảnh hưởng lớn tới hoạt động của doanh nghiệp. Luật VIETCESS hỗ trợ khách hàng thủ tục xin cấp lại giấy đăng ...

  • giay-phep-dang-ky-kinh-doanh

    Thủ tục cấp lại giấy phép đăng ký doanh nghiệp

    THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  Trong quá trình hoạt động kinh doanh, nhiều trường hợp doanh nghiệp bị mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bị thất lạc, bị rách, bị cháy, hỏng… giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thể đăng ký cấp lại được. Công ty tư vấn Luật ...