Tạm ngừng kinh doanh

  • tam-dung-kinh-doanh_0

    Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

    THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH Cùng với sự biến động của kinh tế thị trường, nhiều doanh nghiệp lâm vào tình cảnh khó khăn phải tạm ngừng hoạt động để chờ đợi sự phục hồi của nền kinh tế. Trong bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể về thủ tục tạm ngừng ...