Thành lập chi nhánh, VPĐD, ĐĐKD

 • 20618104443-tu-van-thu-tuc-thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty

  Thành lập chi nhánh công ty

   THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY Với sự phát triển lớn mạnh của doanh, thành lập chi nhánh là điều tất yếu để phù hợp với tình hình hoạt động của thị trường kinh doanh, khách hàng, đặc biệt là bản thân doanh nghiệp. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu một số thủ tục ...

 • dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep-quan-9 (1)

  Thành lập văn phòng đại diện trong nước

  THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRONG NƯỚC Hiện nay, đa phần các công ty sau khi hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp đều có nhu cầu thành lập văn phòng đại diện, nhằm mở rộng thị phần, nâng cao lợi nhuận, mở rộng quy mô doanh nghiệp, xây dựng hình ảnh doanh ...

 • quy-dinh-thanh-lap-dia-diem-kinh-doanh-cong-ty

  Thành lập địa điểm kinh doanh

  THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH Để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp có thể lập một hoặc nhiều địa điểm khác tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Khi lập địa điểm kinh doanh, ...