Giấy phép giao thông vận tải

  • 2131157_orig

    Thủ tục xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô

    THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG ÔTÔ 1. Điều kiện xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: – Đơn vị phải Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo đúng quy định của pháp luật + Thành lập doanh nghiệp có ngành nghề ...

  • luatvietcess

    Xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô

    XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG ÔTÔ Ngành nghề kinh doanh vận tải bằng ô tô là một trong số những ngành nghề có điều kiện, để được hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phải xin giấy phép theo đúng quy định của pháp luật. Luật VIETCESS hướng dẫn Quý khách thủ ...