Bản quyền tác giả

 • bao-ho-ban-quyen-phan-mem-may-tinh

  Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

  THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ Quyền tác giả là quyền mà pháp luật ban cho người đã sáng tạo ra tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học (như sách, bài giảng, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm tạo hình và mỹ thuật ứng ...

 • 777513493171730_550x370

  Nguyên tắc xác định tư cách tác giả – chủ sở hữu quyền tác giả

  NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH TÁC GIẢ – CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ Quy định tại Điều 13 Luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam rằng tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác ...

 • 33887113_xxl_20043541

  Tại sao cần phải đăng ký bản quyền tác giả?

  TẠI SAO CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ? Nếu bạn muốn ngăn ai đó đang sử dụng hoặc vi phạm tới tác phẩm của bạn, bạn sẽ kiện họ lên cục bản quyền tác giả. Tuy nhiên để làm như vậy, việc đầu tiên bạn phải đăng ký với cục bản quyền tác ...