Nhãn hiệu – logo – thương hiệu

  • giay-chung-nhan-dang-ky-nhan-hieu

    Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

    THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ Thành phần hồ sơ bao gồm: + Tờ khai (02 tờ theo mẫu); + Mẫu nhãn hiệu (09 mẫu kích thước 80 x 80 mm); + Các tài liệu liên quan (nếu cần); + Chứng từ nộp phí, lệ phí. Bước 2: Nộp hồ sơ ...

  • Anh

    Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu

    ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU  Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu được bảo hộ khi đáp ứng các điều kiện sau: 1. Là dấu hiệu nhìn thấy được: Dấu hiệu được đăng ký phải là ...