Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC – VIETCESS LAW FIRM

Luật sư Hà Thị Khuyên (Giám đốc Điều hành): Luật sư Hà Thị Khuyên có nhiều năm công tác – hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp, tư vấn đầu tư trong và ngoài nước, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp… Luật sư Hà Khuyên đã tư vấn và hỗ trợ cho rất nhiều tập đoàn, doanh nghiệp và thương hiệu lớn như: FPT, GLOBAL, EUROWINDOW, CEO GROUP, VTECH, THĂNG LONG TRAVEL, VIETPART, VIETCESS TRAINING…

Luật sư – Thạc sĩ Nguyễn Văn Đồng (Giám đốc Đối ngoại): Luật sư – Thạc sĩ Nguyễn Văn Đồng có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong các lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, tư vấn phát triển tổ chức, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, lĩnh vực pháp luật về lao động – việc làm, hoạch định chiến lược cho các doanh nghiệp – tổ chức trong và ngoài nước như: CEO GROUP, THĂNG LONG TRAVEL, CEO EDU, VTECH, VIETCESS TRAINING, ACTIONAID, MCD, OXFAM…

Luật sư Nguyễn Thị Hường (Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tư vấn Doanh nghiệp): Luật sư Nguyễn Thị Hường có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tư vấn thuế – kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, lao động – việc làm…

Cùng đội ngũ nhân sự các phòng ban chuyên môn phân theo sơ đồ tổ chức sau:

vietcesslaw