Sứ mệnh, tầm nhìn

SỨ MỆNH, TẦM NHÌN – HÃNG LUẬT VIETCESS

SỨ MỆNH:

Hãng Luật VIETCESS hoạt động với sứ mệnh hỗ trợ các doanh nghiệp Việt hội nhập với khu vực và quốc tế. Xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp phát triển vững mạnh.

namdn2014

TẦM NHÌN:

Đến năm 2020 Luật VIETCESS là hãng luật hàng đầu cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam. Dẫn đầu về thành tựu đóng góp cho việc xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt.