Thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

THAY ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

Với mục tiêu kinh doanh đa lĩnh vực, doanh nghiệp cần thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh. Luật VIETCESS hướng dẫn Quý khách hàng thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:

1. Chuẩn bị hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:

– Thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký)

– Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

– Bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh (có chữ ký của tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp hoặc có chữ ký của chủ tọa và thư ký). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

dich-vu-thanh-lap-cong-ty-tron-goi

2. Nộp hồ sơ và nhận kết quả:

– Nộp hồ sơ: Nộp một bộ hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Uơng nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, nộp phí, lệ phí và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

– Nhận kết quả: Doanh nghiệp căn cứ vào giấy hẹn trả kết quả đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

– Sau khi nhận được kết quả thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong thời hạn 30 ngày doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng công bố nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh – nơi nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Lưu ý về việc áp mã ngành nghề kinh tế Việt Nam trong hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề:

– Đối với ngành nghề được quy định trong mã ngành kinh tế Việt Nam được quy định tại Quyết định 10/2007/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 23/01/2007 và Quyết định 337/QĐ- BKH do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 10/04/2007  khi bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp phải thực hiện áp mã ngành nghề kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp theo mã ngành cấp 4;

– Đối với mã ngành thực hiện theo pháp luật chuyên ngành: doanh nghiệp ghi nhận ngành nghề theo văn bản pháp luật chuyên ngành và mã tương ứng áp vào mã ngành cấp 4 trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh;

– Đối với ngành nghề có chứng chỉ hành nghề: doanh nghiệp áp mã ngành cấp 4 tương ứng trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.

————————————————

Liên hệ luật sư tư vấn:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT VIETCESS

Phụ trách: Luật sư Hà Khuyên – Điện thoại: 0962.562.805| 0962.171.398

Email liên hệ tư vấn và yêu cầu dịch vụ:  luatvietcess@gmail.com

Rất hân hạnh được phục vụ Quý đối tác – khách hàng !